Łódzka Organizacja Turystyczna

FESTIVAL DESIGNU LODŽ

Lodžský festival designu je v současnosti nejvýznamnější událostí související se světovým designem v jihovýchodní Evropě. Představuje design ve všech možných podobách: průmyslový, umělecký, řemeslný, grafický, módní i architektonický. Počátky festivalu sahají do roku 2007. Jeho základem se stal přehled úspěchů polského designu. Díky dialogu s publikem, který byl navázán hned od počátku, se program festivalu postupně obohacoval o nové prvky, až dosáhl své současné podoby.

Festival je součástí strategie města, které po útlumu textilního průmyslu úspěšně buduje svou identitu založenou na kreativních odvětvích. V minulých ročnících festival navštívilo více než 400 000 lidí z celého světa.  Festival je pořádán díky dlouhodobé podpoře města Lodž a patrona festivalu - společnosti Ceramika Paradyż.