Łódzka Organizacja Turystyczna

FESTIVAL FOLKOWE INSPIRACJE

Festival inspiruje mladé lidi k tvůrčímu přístupu v různých oblastech současného umění, které vychází z kulturních tradic národů a etnických skupin. Mezi mladými lidmi v Lodži festival propaguje nejen multikulturní a kulturně rozmanitý lodžský region, ale také další světové kultury. Díky zvoleným formátům, různým místům konání a mezinárodním projektům mládeže pořádaných v rámci festivalu se stal inovativní, vzdělávací a kulturní událostí Lodže.  

Mezinárodní festival mladých umělců Folkowe Inspiracje má svůj vlastní styl a jedinečnou atmosféru vytvořenou mladými lidmi fascinovanými kulturou a tradicemi různých národů a etnických skupin světa.

Festival se sice soustředí na tradiční lidové tance a zpěvy, ale nezapomíná ani na současnou tvorbu, která se folklorem nechává inspirovat. Dále uvidíte designové instalace, rukodělné experimenty, interkulturní taneční představení v podání mezinárodních skupin mladých umělců. Uslyšíte hudbu kombinující tradiční a moderní zvuk i tradiční písně v nových úpravách. Zcela výjimečné jsou inovativní vzdělávací aktivity zaměřené na interkulturní témata a témata související s národním dědictvím.

Dětem a mladým lidem nabízí festival Lidovou vzdělávací stezku, zábavné hry v přírodě i ve městě a další aktivity v lodžských muzeích.

Festival se koná každoročně v červnu.