Łódzka Organizacja Turystyczna

Festiwal "Kamera Akcja"

Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera Akcja" to coroczne wydarzenie dla miłośników kina, które kładzi nacisk na mówienie i pisanie o filmach. Organizowany od 2010 roku festiwal przyczynia się do rozwoju krytyki filmowej, edukuje, uczy krytycznego odbioru sztuki filmowej. Przełmauje bariery stawiając na rówi zdanie wielbicieli kina z krytykami i twórcami poprzez swobodne dyskusje.


Podczas Festiwalu prezentowane są filmy, które nie pozwalają o sobie zapomnieć – rodzą polemikę. Organizatorzy dbają również o podtrzymywanie pamięci o polskich dokonaniach w dziedzinie kinematografii, a przede wszystkim krytyki filmowej. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej "Kamera Akcja"  ściśle współpracuje ze środowiskiem akademickim w całej Polsce. Stawia duży nacisk na charakter edukacyjny i jest wysoko cenionym przez środowisko filmowe, jako wydarzenie na najwyższym poziomie merytorycznym, organizacyjnym i edukacyjnym. W programie przeglądy filmów, panele dyskusyjne, konkursy, warsztaty. 

Festiwal zainicjował konkursy Krytyk Pisze, Krytyk Mówi, Międzynarodowy Konkurs Authors Spotlight. Wspierają one debiutantów i początkujących twórców pisemnych, dźwiękowych oraz wizualnych form krytyczno-filmowych.

FKA poszerza swoją działalnosć o projekty edukacyjne upowszechniające kulturę filmową. Wśród nich znajdziemy: Akcję Edukację, Akademię Animatorów Kultury, Święto Łodzi Filmowej. 75 lat historii kina, Wielki test o Łodzi Filmowej oraz Nowe Horyzonty: Kamera Akcja.