Łódzka Organizacja Turystyczna 600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych

Jeden z najstarszych festiwali zawodowego teatru w kraju, podczas którego prezentowane są najciekawsze spektakle minionego sezonu, zrealizowane w kraju i ważne wypowiedzi teatrów europejskich. Głównym jego celem jest konfrontowanie najciekawszych polskich i zagranicznych przedstawień, ale program ma charakter interdyscyplinarny i oferuje - poza spektaklami - liczne działania towarzyszące takie jak: panele dyskusyjne z udziałem gości z kraju i zagranicy, wystawy i koncerty. Na Festiwalu rolę jury pełni publiczność, to ona w plebiscycie, wybiera Najlepszą Aktorkę, Najlepszego Aktora i Najlepszy Spektakl.

Główną sceną festiwalu jest Teatr Powszechny w Łodzi znajdujący się przy ul. Legionów 21.