Łódzka Organizacja Turystyczna

Synagoga Reicherów i Gmina Wyznaniowa Żydowska

Synagoga rodziny Reicherów jest jedyną ocalałą z pożogi wojennej łódzką bożnicą, która do niedawna pełniła swoją funkcję. Mieści się na drugim podwórzu kamienicy przy ul. Rewolucji 1905r. 28. Czasy wojenne przetrwała dzięki sprytowi właściciela, Wolfa Reichera, który sporządził fikcyjny akt sprzedaży obiektu niemieckiemu partnerowi w interesach. Czasy okupacji przetrwała spełniając funkcję składu soli.

Synagoga powstała na przełomie XIX i XX wieku i mieści się w niewielkim, murowanym budynku zaprojektowanym przez znanego łódzkiego architekta Gustawa Landau-Gutentegera. Wnętrze kryje odrestaurowane sztukaterie, malunki i polichromie nawiązujące do tradycyjnego żydowskiego wystroju bożnic. Obecnie budynek położony na prywatnej działace, nie jest dostępny do zwiedzających.

Gmina Wyznaniowa Żydowska powstała w celu opieki nad mieszkańcami i przyjezdnymi wyznającymi judaizm. Pod opieką Gminy znajduje się jedyna czynna synagoga (ul. Pomorska 18), cmentarz przy ul. Brackiej, Dom Gościnny Linat Orchim oraz Biuro Rabina miasta Łodzi Dawida Szychowskiego.

Zwiedzanie synagogi z ulicy Rewolucji 1905 r, nr. 28 nie jest obecnie dostępne.
W sprawie zwiedzania synagogi z ulicy Pomorskiej prosimy kontaktować się z biurem rabina.

Biuro Rabina
Rabin Dawid Szychowski
Adres: ul. Pomorska 18, Łódź
Tel. +48 507 453 662
E-mail: jewishlodz@gmail.com