Archikatedra Łódzka

Budowa katedry rozpoczęła się jeszcze przed pierwszą wojną światową, a sama diecezja łódzka została powołana do życia dopiero w 1920 roku przez papieża Benedykta XV. Sam kościół konsekrował w 1922 roku proboszcz tej parafii, znany łodzianin, biskup Wincenty Tymieniecki. W czasie II wojny światowej Niemcy zrabowali całość wyposażenia katedry, zniszczyli witraże i największy dzwon – Zygmunt, zwany też „Sercem Łodzi”. Odlano go na nowo w 2011 roku, w setną rocznicę zawieszenia oryginalnego dzwonu.

Budynek Archikatedry jest utrzymany w stylu neogotyckim. W środku można znaleźć organy 58-głosowe na głównym chórze z tyłu świątyni i 10-głosowe na chórze bocznym przy prezbiterium. W kościele odbywają się koncerty muzyki organowej oraz znajduje się podziemna multimedialna sala, w której ulokowane zostało Centrum Ku Wielokulturowości.