Centrum Dialogu

Charakterystyczny szklano-betonowy budynek Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w łódzkim Parku Ocalałych powstał w 2013 roku. Miejsce jest symboliczne: drzewa w tym parku zostały zasadzone przez ocalałych z Holokaustu.

Misją Centrum jest promocja międzykulturowego i międzyreligijnego dialogu oraz prezentacja dorobku różnych kultur – w szczególności tych, które są znane z łódzkiej historii. Szczególny nacisk położony jest tu na kulturę żydowską, choć organizowane przez placówkę wystawy, panele, warsztaty i wykłady zahaczają także o tematykę niemiecką, rosyjską, a także np. ukraińską, romską czy ormiańską.

Centrum prowadzi działania edukacyjne, szerząc wiedzę o różnych praktykach kulturowych i religijnych. Wspiera ideę tolerancji i walki z dyskryminacją, inicjuje dyskusje na temat życia w wielokulturowym i wielogatunkowym świecie.