Łódzka Organizacja Turystyczna

Najstarszy łódzki kościół

Kościół św. Józefa (pierwotnie pw. Wniebowzięcia NMP) jest najstarszym łódzkim kościołem*. Został wzniesiony w latach 1765-1768 w najwyższym punkcie dawnej Łodzi, na tzw. Górkach Plebańskich (dzisiejszy Plac Kościelny). W związku z rosnącą liczbą parafian kościół szybko stał się za mały, dwukrotnie był przebudowywany, aż w 1888 roku postanowiono w jego miejscu wybudować zdecydowanie większą świątynię murowaną (dzisiejszy kościół Wniebowzięcia NMP na pl. Kościelnym). Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza drewniany kościół udało się ocalić – został przeniesiony na teren zamkniętego w 1856 roku cmentarza przy ulicy Ogrodowej. Ponoć świątynię przenieśli pracownicy fabryki Izraela Poznańskiego w jeden... dzień! W 1910 roku kościół stał się siedzibą nowej parafii p.w. św. Józefa. Dodatkowo nabyto od gminy ewangelickiej plac i na jego terenie urządzono park św. Józefa. W środku postawiono figurkę patrona, która stoi do dziś.

* Obecnie za najstarszy kościół Łodzi można uznać również kościół św. Antoniego w Łagiewnikach (1701-1723), jednak osiedle Łagiewniki przyłączono do Łodzi dopiero w 1945 r.