Łódzka Organizacja Turystyczna

Kościół Mariawitów

Łódź, jako miasto z tradycją wielonarodową i wieloreligijną, jest również miastem, w którym działają różne wspólnoty wywodzące się z chrześcijaństwa. Jedną z najważniejszych jest mariawityzm (Kościół Starokatolicki Mariawitów).

Kościół mariawicki pw. św. Franciszka z Asyżu jest jednym z najstarszych i najbardziej charakterystycznych budynków na Bałutach. Został wzniesiony w 1906 roku w stylu neogotyckim. W późniejszym okresie została dobudowana strzelista wieża. Jest to obecnie jedyny funkcjonujący kościół mariawicki w Łodzi.

Historia parafii jest również związana z działalnością oświatową i kulturalną. Oprócz żłobka, przedszkola i szkoły podstawowej, parafia prowadziła piekarnię, pracownię kołder, wytwórnię wód sodowych oraz drukarnię. Współcześnie parafia również uczestniczy w życiu miasta. Istniejąca orkiestra dęta bierze udział, poza uroczystościami religijnymi, również w wydarzeniach społecznych. Parafia zarządza również cmentarzem przy ul. Wojska Polskiego 151 (Cmentarz Doły, część mariawicka)

Kościół mariawicki pw. św. Franciszka z Asyżu
ul. Franciszkańska 27
www.mariawita.lodz.pl/