Łódzka Organizacja Turystyczna

Pasaż Róży

Autorką projektu jest artystka Joanna Rajkowska. Pasaż Róży na tle wcześniejszych projektów autorki to wyjątkowa i osobista realizacja, która nawiązuje do choroby córki artystki - Róży. Realizacja projektu była bardzo pracochłonna, polegała na wyklejeniu kawałkami pociętych na małe części luster ścian kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 3.

Wszystkie ściany w podwórzu kamienicy zostały pokryte kawałkami luster. Ogromna ilość światła, jaka zagościła w ciemnym podwórku uczyniła to miejsce czymś niezwykle migotliwym. Odbijająca światło mozaika ożywia otoczenie, a fragmenty luster dają z pozoru obrazy niedopasowane do siebie i zniekształcone. Jednak będzie to tylko złudzenie, które wynika z rozbicia luster, symbolizujących chorą siatkówkę oka. To do przechodniów należy podjęcie wysiłku złożenia fragmentów rzeczywistości na nowo. Pasaż Róży jest projektem o obowiązku składania obrazu w jedną całość. Działania te, to symboliczne gesty nawiązujące do odbudowy siatkówki oka Róży po chemioterapii. Dziewczyna po chorobie widzi szczątkowo, możliwe, że jej sposób percepcji rzeczywistości polega również na scalaniu w całość fragmentów jednego obrazu.

Zwiedzanie

Pasaż Róży jest otwarty codziennie w godzinach 8:00 - 22:00. Zwiedzanie jest bezpłatne.