Łódzka Organizacja Turystyczna 600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Pałac Heinzla

Pałac Heinzla przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi to wybitny przykład XIX-wiecznej architektury rezydencjonalnej.

Jego właścicielem był Juliusz Heinzel, łódzki przemysłowiec. Rezydencja wzniesiona została w 1882 roku, zapewne według projektu Hilarego Majewskiego. Budynek został wybudowany pod nadzorem Otto Gehliga – łódzkiego budowniczego i architekta oraz późniejszego zięcia Juliusza Heinzla Ottona Gehliga. Siedziba składała się z trzech członów - środkowego, będącego właściwą rezydencją i symetrycznie rozlokowanych po jej obu stronach bliźniaczych oficyn. Pierwotnie roz­dzielały je wjazdy bramne zaopatrzone w bogate kute kraty. W końcu lat międzywojennych bramy zabudo­wano i elewacja frontowa uzyskała zachowany do dziś wygląd. Jej urodę docenić można zwłaszcza po ostat­niej renowacji, podczas której pałac otrzymał nową kolorystykę. Na osi budowli, ponad gzymsem koronują­cym znajduje się grupa rzeźbiarska - przedstawiająca alegorię przemysłu i handlu. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków i obecnie jest siedzibą Urzędu Miasta Łodzi oraz Urzędu Wojewódzkiego.