Łódzka Organizacja Turystyczna

Pałac Heinzla

Pałac Heinzla przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi to wybitny przykład XIX-wiecznej architektury rezydencjonalnej. Jego właścicielem był Juliusz Heinzel, łódzki przemysłowiec. Rezydencja wzniesiona została w 1882 roku, zapewne według projektu Hilarego Majewskiego. Budynek został wybudowany pod nadzorem Otto Gehliga – łódzkiego budowniczego i architekta oraz późniejszego zięcia Juliusza Heinzla. Siedziba składała się z trzech członów - środkowego, będącego właściwą rezydencją i symetrycznie rozlokowanych po jej obu stronach bliźniaczych oficyn. Pierwotnie roz­dzielały je wjazdy bramne zaopatrzone w bogate kute kraty.

W końcu lat międzywojennych bramy zabudo­wano i elewacja frontowa uzyskała zachowany do dziś wygląd. Jej urodę docenić można zwłaszcza po ostat­niej renowacji, podczas której pałac otrzymał nową kolorystykę. Na osi budowli, ponad gzymsem koronują­cym znajduje się grupa rzeźbiarska - przedstawiająca alegorię przemysłu i handlu. Budynek jest siedzibą Urzędu Miasta Łodzi oraz Urzędu Wojewódzkiego. Z jego okien codziennie w południe wygrywany jest hejnał Łodzi - Prząśniczka skomponowana przez Stanisława Moniuszkę do tekstu autorstwa Jana Czeczota.