Łódzka Organizacja Turystyczna

Pasáž Rozy

Autorkou projektu je Joanna Rajkowska. Z hlediska předchozích prací autorky je Pasáž Rozy výjimečným a osobním projektem, který souvisí s nemocí její dcery Rose. Realizace projektu byla velmi pracná, neboť spočívala v lepení malých kousků zrcadel na stěny činžovního domu na Piotrkowské 3.

Kousky zrcadel byly pokryty všechny stěny dvorku. Díky obrovskému množství světla, které se tím dostalo do tmavého dvorku, se toto místo výjimečně rozzářilo. Světlo odrážející mozaika vdechuje okolí život, zatímco kousky zrcadla vytvářejí obrazy, které jsou zdánlivě vzájemně nepřizpůsobené a deformované. Je to však jen iluze, která je výsledkem rozbitých zrcadel symbolizujících nemocnou sítnici oka. Je na kolemjdoucích, aby se pokusili poskládat realitu zpět dohromady. Pasáž růží je projekt zaměřený na skládání fragmentů obrazu do jednoho celku. To symbolizuje rekonstrukci sítnice oka Rose po chemoterapii. Dívka po nemoci vidí jen částečně a je možné, že její vnímání reality spočívá ve skládání fragmentů celého obrazu.