Łódzka Organizacja Turystyczna

Zrození dne

Při procházce po Piotrkowské promenádě v Lodži stojí za to odbočit do ulice Wieckowského, kde je nad branou v čísle 4 nápis "ZROZENÍ DNE". Vejdeme-li dovnitř, přeneseme se do pohádkového světa fantazie. Wojciech Siudmak je umělec patřící k předním představitelům fantastického realismu. Narodil se v roce 1942 v polském Wielunu a již více než 50 let žije ve Francii. Právě fejetony jeho dvou obrazů "Ptáci v ráji" a "Zrození dne" zdobí dvůr.

K přenesení děl na fasády byla použita inovativní technika, kterou nikde jinde na světě nenajdete. Obrazy byly umístěny na 260 nejmodernějších porcelánových dlaždic vyrobených na speciální zakázku firmou Ceramika Tubadzin (společnost z Lodžského vojvodství). Největší z nich měří 2 metry a nejmenší 25 centimetrů. Instalace zabírá celkem 350 metrů čtverečních plochy. Revitalizace činžovního domu a vytvoření uměleckého dvorku proběhly v rámci projektu "Město 100 činžovních domů".

"Chtěl bych, aby si obyvatelé tohoto činžovního domu díky mým obrazům uvědomili, že mohou být vládci každého nového dne, že ho mohou prožít pozitivně. Chtěl jsem, aby jim můj umělecký příběh dal pocit štěstí, aby žili s obyvateli činžáku. Doufám, že právě oni budou nejvíce hrdí na to, že mají takto vyzdobené místo svého bydliště" - takto shrnul projekt Wojciech Siudmak.