Muzeum Kinematografii

Muzeum Kinematografii, jedyna tego typu placówka muzealna w Polsce, znajduje się w pałacu Karola Scheiblera, najbogatszego łódzkiego przemysłowca, twórcy imperium przemysłowego na Księżym Młynie. Początki Muzeum sięgają lat 70-tych, jednak samodzielną działalność placówka rozpoczęła 1 kwietnia 1986 roku. Podczas przystosowywania pałacu do nowych funkcji osiągnięto kompromis między zachowaniem oryginalnych wnętrz a stworzeniem nowych powierzchni wystawienniczych. Dzięki temu można podziwiać zarówno bogate zbiory związane z rozwojem polskiej kinematografii jak i pełne przepychu i bogactwa wnętrza zamieszkiwane niegdyś przez "króla bawełny".

Muzeum dzisiaj to ponad 50 tysięcy eksponatów związanych z filmowym dziedzictwem, wśród nich są unikatowe urządzenia sprzed epoki ruchomych obrazów, imponujący zbiór aparatów fotograficznych, kolekcja kamer wyprodukowanych przez Łódzkie Zakłady Kinotechniczne "Prexer", kilkanaście tysięcy filmowych plakatów i fotosów, scenariusze czy projekty scenografii. Koroną w kolekcji Muzeum jest odrestaurowany i w pełni sprawny fotoplastykon - Panorama Cesarska (Kaiser-Panorama), jeden z pięciu tego typu urządzeń na świecie, a jedyny oryginalny w Polsce.

Działalność Muzeum Kinematografii nie ogranicza się jedynie do wystaw. Placówka organizuje warsztaty dla osób dorosłych i dzieci, ma również pod swoją opieką kino studyjne "Kinematograf" wyświetlające zarówno premiery filmowe z Polski i zagranicy jak i filmy nie prezentowane w multipleksach.