Łódzka Organizacja Turystyczna

Miasto Filmu UNESCO

Jak w Ameryce do Hollywood, tak w Polsce do Łodzi wiodły drogi wszystkich tych, którzy chcieli związać swoją przyszłość z filmem. To w łódzkiej Szkole Filmowej były szlifowane talenty najznakomitszych twórców polskiego i światowego kina, a ich największe dzieła powstawały w Wytwórni Filmów Fabularnych, Wytwórni Filmów Oświatowych i Studiu Małych Form Filmowych Se-ma-for. Tu na filmowych planach pracowali najwybitniejsi aktorzy, a za kamerami stawali operatorzy światowej klasy. W Łodzi powstało też pierwsze kino na ziemiach polskich. Tu wreszcie powołano Muzeum Kinematografii z jego bogatym zbiorem filmowych eksponatów.

Dziś w Łodzi powstaje Narodowe Centrum Kultury Filmowej - wyjątkowy ośrodek służący upowszechnianiu kultury audiowizualnej, znajomości technologii filmowych i historii kina. W mieście działa też najstarszy w Polsce Fundusz Filmowy, a w dziesiątkach większych i mniejszych studiów filmowych i postprodukcyjnych powstają filmy fabularne i dokumentalne, animacje i reklamy. Łódź stała się również plenerem dla ponad 150 filmów i seriali, grając nie tylko siebie ale i przeróżne miasta położone na całym świecie, jak np. Warszawę, Gdańsk, Monachium Czy Stambuł.

31 października 2017 r. Dyrektor Generalna UNESCO Irina Bokova ogłosiła listę miast przyjętych do Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Wśród nich jest Łódź, która uzyskała tytuł Miasta Filmu UNESCO. Starania Łodzi o przyjęcie do Sieci Miast Kreatywnych rozpoczęły się w 2016 r. Koordynację prac związanych z przygotowaniem zgłoszenia powierzono Narodowemu Centrum Kultury Filmowej. Kandydaturę Łodzi popierała Rada Miasta, Polski Komitet do spraw UNESCO, środowiska filmowe i artystyczne w kraju i za granicą oraz przedstawiciele innych miast kreatywnych. Obecnie do sieci należy 13 Miast Filmu na całym świecie.

Zapraszamy do odwiedzin strony lodzcityoffilm.com