Łódzka Organizacja Turystyczna

Město filmu - UNESCO

Stejně jako Hollywood ve Spojených státech je i Lodž cílem všech, kteří se chtějí uplatnit u filmu. Lodžská filmová škola vychovala talenty nejvýznamnějších filmařů polské i světové kinematografie. Jejich nejlepší díla vznikla ve Studiu celovečerních filmů, Studiu vzdělávacích filmů a Studiu malých forem Se-ma-for. Na filmových plánech zde pracovala většina významných herců a kameramanů světové úrovně. Lodž je také místem, kde bylo otevřeno první kino v Polsku. A je zde i Filmové muzeum, které vlastní rozsáhlou sbírku filmových exponátů. V Lodži bylo také založeno Národní centrum filmové kultury, které je výjimečnou institucí, jejímž cílem je popularizace audiovizuální kultury, poznání filmových technologií a historie filmu. Ve městě působí také Polský filmový fond, a desítky postprodukčních studií, které se zaměřují na hrané, dokumentární, animované filmy a reklamy. Lodž je také oblíbenou filmovou lokací, „zahrála“ si i na jiná světová města jako například Varšavu, Gdaňsk, Mnichov nebo Istanbul.

Dne 31. října 2017 prezentovala generální ředitelka UNESCO Irina Bokova seznam měst, která byla zařazena do sítě kreativních měst UNESCO. Lodž získala titul Město filmu UNESCO. Lodž se o přijetí do sítě kreativních měst UNESCO pokoušela od roku 2016. Koordinaci úsilí souvisejícího s podáním žádosti mělo na starosti Národní centrum filmové kultury. Žádost Lodže podpořila městská rada, Polský výbor pro UNESCO, filmové a umělecké kruhy v zemi i za jejími hranicemi a také zástupci dalších kreativních měst. V současné době je po celém světě 13 filmových měst.