Łódzka Organizacja Turystyczna 600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Szuflandia

Budynek stojący przy ul. Wólczańskiej 17 był pierwotnie własnością przedsiębiorcy Zygmunta Teemana. Został wzniesiony w 1924 r. według projektu Pawła Lewy/ego. Nieruchomość na której stanął budynek do 1914 r. była własnością przedsiębiorcy Edwarda Haentschla. Od 1920 r. należała do Izaaka Bornsztajna, a następnie w drodze zakupu stała się własnością Teemana. Obiekt był siedzibą Międzynarodowego Towarzystwa Transportu i Żeglugi „Mitranza”, którego Teeman był dyrektorem. W 1986 roku dawna rezydencja Teemana zagrała w filmie "Kingsajz" Juliusza Machulskiego .

Gmach „zagrał” w tym filmie słynną Szuflandię Jest to zatem ważny element dziedzictwa filmowego Łodzi. W latach 2017-2019 willa przeszła gruntowny remont i obecnie jest siedzibą Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej.