Łódzka Organizacja Turystyczna

Szkoła Filmowa - Łódzka Filmówka

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi została założona w 1948 roku, chociaż edukacja akademicka w dziedzinie filmu funkcjonowała w Łodzi już od 1946 r.. Od momentu swojego powstania była spełnieniem marzeń filmowców o placówce, która pełniłaby funkcje edukacyjne, a jednocześnie była centrum życia filmowego w Polsce. Misją uczelni jest ujawnianie i rozwijanie talentów i umiejętności studentów, wychowywanie w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę, wyposażanie w wiedzę humanistyczną, kształcenie i przygotowanie do pracy artystycznej w obranych dziedzinach sztuk audiowizualnych w tym: filmowych, telewizyjnych, teatralnych oraz w sztuce aktorskiej.

W Szkole studiowali tak znakomici polscy twórcy, jak Roman Polański, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Małgorzata Szumowska, Janusz Gajos, Cezary Pazura, Barbara Brylska, czy Krzysztof Kieślowski. Dzisiejsza Szkoła to cały kampus składający się zarówno z zabytkowych jak i nowoczesnych przestrzeni. Rektorat Szkoły mieści się w pałacu Oskara Kona przy ulicy Targowej 61. Do znajdującego się na piętrze szkolnego kina prowadzą słynne schody, gdzie przesiadywali dawniej studenci, dyskutując o sztuce i pomysłach na własne filmy. Zgodnie z legendą to jedne z najsłynniejszych schodów w historii kinematografii.