Szkoła Filmowa

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi została założona w 1948 roku. Od momentu swojego powstania była spełnieniem marzeń filmowców o placówce, która pełniłaby funkcje edukacyjne, a jednocześnie była centrum życia filmowego w Polsce.

Misją uczelni jest ujawnianie i rozwijanie talentów i umiejętności studentów, wychowywanie w poczuciu odpowiedzialności za Ojczyznę, wyposażanie w wiedzę humanistyczną, kształcenie i przygotowanie do pracy artystycznej w obranych dziedzinach sztuk audiowizualnych w tym: filmowych, telewizyjnych, teatralnych oraz w sztuce aktorskiej. Siedzibą szkoły filmowej, w której studiowali tak znakomici polscy reżyserzy, jak Roman Polański, Andrzej Wajda, Zanussi, Gajos, Pazura  czy Krzysztof Kieślowski, jest dawny pałac Oskara Kona.

Pałac Oszera (Oskara) Kona znajdujący się przy ulicy Targowej 61 w Łodzi, został wzniesiony w 1895 r., który nazwę swą zawdzięcza kolejnemu gospodarzowi Oszerowi Konie. Przebudował on pałac nadając mu cechy klasycystyczne. Budynek, będący dziś siedzibą rektoratu słynnej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi zdobi portyk wejściowy z dwiema kolumienkami, a wieńczy trójkątny tympanon. Do szkolnego kina prowadzą słynne schody, gdzie przesiadywali ówcześni studenci, a potem wielcy artyści kina. Teren pałacu ogrodzony jest wysokim parkanem, obok bramy jest stróżówka.