Łódzka Organizacja Turystyczna

Teatr Muzyczny

Teatr Muzyczny w Łodzi, zwany też Operetką Łódzką swoją historią sięga roku 1945. Powołany został wtedy zespół, składający się z przybyłych do Łodzi artystów z Teatru Komedii Muzycznej Lutnia z Wilna. Po kilkukrotnej zmianie miejsca łódzka operetka od połowy lat 60-tych zajmuje specjalnie wybudowany w tym celu obiekt przy ul. Północnej. Na repertuar Teatru Muzycznego składają się zarówno dzieła klasyczne jak i nowoczesne musicale, w tym stworzona wraz z łódzkimi muzykami rockowymi z zespołu Normalsi rock-opera Łajza.