Łódzka Organizacja Turystyczna

Teatr Powszechny

Historia placówki sięga roku 1945 co sprawia że jest to jeden z najdłużej działających teatrów na terenie miasta. Wśród mieszkańców Łodzi Teatr jest znany z organizowania szeregu imprez i wydarzeń mających na celu popularyzację sztuki teatralnej wśród społeczeństwa np. spektakle dla osób bezrobotnych czy emerytów a także specjalne spotkania dla dzieci i młodzieży. W placówce działa jedyny w Polsce Teatr dla osób niewidomych i słabo widzących oraz jest cyklicznie organizowany Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych przyciągający artystów z całego świata.