Łódzka Organizacja Turystyczna

Park Ocalałych

Park Ocalałych, położony przy ul. Wojska Polskiego jest parkiem o wyjątkowej historii. Powstał w roku 2004, podczas obchodów 60 rocznicy likwidacji Litzmannstadt Ghetto z inicjatywy Haliny Elczewskiej, kobiety, która przeżyła czasy okupacji. Na park składa się blisko 600 drzew upamiętniających osoby, które przeżyły Holocaust. Każde drzewko jest przypisane do konkretnego ocalonego, przy głównej alei parkowej znajdują się również tabliczki z ich nazwiskami. Ponadto w parku znajduje się wysoki na 8 metrów Kopiec Pamięci z ławeczką-pomnikiem Jana Karskiego, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana oraz Pomnik Polaków Ratujących Żydów. Pomnik ten, wzniesiony nad stawem, ma formę wysokich ścian układających się w Gwiazdę Dawida oraz wzbijającego się do lotu orła. Na ścianach znajdują się nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.