Łódzka Organizacja Turystyczna

Zwrot VAT

Podstawowa stawka VAT w Polsce to 23%. O zwrot podatku VAT w Polsce mogą ubiegać się turyści spoza Unii Europejskiej pod warunkiem, że zrobią zakupy w sklepie oznaczonym znakiem tax free na kwotę minimum 300 zł u jednego sprzedawcy. Następnie muszą otrzymać potwierdzenie (stempel) urzędu celnego dotyczące wywozu zakupionych towarów poza UE w stanie nienaruszonym w bagażu osobistym w przeciągu 3 miesięcy daty od zakupu.