Łódzka Organizacja Turystyczna

Napiwki

Nie ma sztywnych reguł dotyczących wysokości napiwków, jednak przyjęło się, że jest to ok. 10% wartości rachunku. Ostateczna decyzja należy oczywiście do klienta i jest uzależniona od zadowolenia z jakości otrzymanej usługi np. w restauracji czy hotelu. Tylko w nielicznych restauracjach funkcjonuje tzw. "oficjalny napiwek" w wysokości 10% doliczany automatycznie do rachunku. Informacja o tym znajduje się najczęściej w menu.