Łódzka Organizacja Turystyczna

Telefony alarmowe i informacyjne

 

Europejski Numer Alarmowy 112
Policja 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Miejska 986
Informacja Port Lotniczy +48 42 683 52 55
 PKP  +48 19 757
PKS +48 42 631 97 06, +48 703 403 360
MPK-Łódź sp. z o.o. +48 801 301 309, +48 42 672 13 17
Informacja celna +48 42 638 82 10