Łódzka Organizacja Turystyczna

Policja i Straż Miejska

W nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia m.in. wypadki drogowe, kradzieże, włamania, pożary, utrata świadomości, przemoc, poważne uszkodzenie ciała, porażenie prądem, rozpoznanie osoby poszukiwanej przez Policję lub inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu należy dzwonić bezpośrednio pod ogólnoeuropejski numer alarmowy 112. Oprócz policji na terenie miasta działa również Straż Miejska powołana jest do ochrony porządku publicznego, spełniająca służebną rolę wobec społeczności lokalnej. 

Przydatne linki:

Telefony alarmowe

Straż miejska w Łodzi