Łódzka Organizacja Turystyczna

Teatr Muzyczny Wirtualnie

Teatr Muzyczny w Łodzi, zwany też Operetką Łódzką swoją historią sięga roku 1945. Powołany został wtedy zespół, składający się z przybyłych do Łodzi artystów z Teatru Komedii Muzycznej Lutnia z Wilna. Po kilkukrotnej zmianie miejsca łódzka operetka od połowy lat 60-tych zajmuje specjalnie wybudowany w tym celu obiekt przy ul. Północnej. Na repertuar Teatru Muzycznego składają się zarówno dzieła klasyczne jak i nowoczesne musicale, w tym stworzona wraz z łódzkimi muzykami rockowymi z zespołu Normalsi rock-opera Łajza.

Teatr zaprasza Państwa na wirtualne warsztaty i nie tylko:

Wyjątkowe sytuacje wymagają wyjątkowych rozwiązań. 

Witamy w nowej rzeczywistości! Wirtualnej. Dołącz do nas.
Teatr Muzyczny w Łodzi.

MUZYCZNY WIRTUALNIE

#zostajewdomu

Kontakt

TEATR MUZYCZNY W ŁODZI
ul.Północna 47/51
91-425 Łódź

centrala
tel.: (42) 678 35 11
sekretariat
tel.: (42) 678 26 12

info@teatr-muzyczny.lodz.pl