Łódzka Organizacja Turystyczna

Dyskusje, rozmowy i wywiady on-line w Muzeum Sztuki w Łodzi

Dyskusje, rozmowy i wywiady on-line w Muzeum Sztuki w Łodzi.

Muzeum Sztuki w Łodzi koncentruje się na badaniu oraz prezentowaniu w różnorodnych kontekstach dzieł zgromadzonych w kolekcji sztuki XX i XXI wieku, a także na promowaniu progresywnych zjawisk artystycznych oraz wzmacnianiu roli sztuki jako elementu życia społecznego m.in. poprzez działania edukacyjne.

Założone zostało w 1930 r. jest jednym z najstarszych do dziś istniejącym muzeów, kolekcjonującym sztukę awangardową.
Muzeum usytuowane jest w pałacu Maurycego Poznańskiego, ul. Gdańska 36

Ms1 ma dla państwa propozycje retransmisję dyskusji, rozmów i wywiadów on-line.

Jeśli możecie, zostańcie więc w domu i cieszcie się materiałami, które dla Was przygotowało muzeum.

Propozycje do obejrzenia: 

“Wszyscy ludzie będą siostrami” - dyskusja wokół książki. Pod tym hasłem w 2015 roku zainicjowana została wystawa, której śladem i teoretycznym rozwinięciem jest książka zawierająca zbiór tekstów i katalog prac pod redakcją kuratorki. Publikacja jest propozycją genealogii i przyszłości siostrzeństwa w sztuce powstającej w okresie od końca lat 60. XX wieku do dziś. Materią do zbudowania tej koncepcji była twórczość rezonująca z feministycznymi ujęciami pracy, produkcji i reprodukcji.

https://zasoby.msl.org.pl/mobjects/view/2827

“Maszyna do pracy z wyobraźnią” - pdf z tekstem Joanny Sokołowskiej z książki "Wszyscy ludzie będą siostrami". Dostępna w naszej księgarni, również jako e-book: (https://msl.org.pl/wszyscy-ludzie-beda-siostrami-2/)
https://zasoby.msl.org.pl/mobjects/view/3077

Lucy Lopez - Collective practices - instituting with care, wykład towarzyszący wystawie "Peer-to-peer. Praktyki kolektywne w nowej sztuce"  https://zasoby.msl.org.pl/mobjects/view/2742

Poszerzanie wspólnoty. Zwierzęta, konflikt, polityczność - wykład Gabrieli Jarzębowskiej towarzyszący wystawie "Jimmie Durham. Dzieci boże, poematy".  https://zasoby.msl.org.pl/mobjects/view/2662

Jak (nie) zobaczyć migrantów? - wykład Łukasza Zaremby 
https://zasoby.msl.org.pl/mobjects/view/21

 

Kontakt

ms1, Gdańska 43 
ms2, Ogrodowa 19

Łódź

tel.42 634 39 48