Łódzka Organizacja Turystyczna

Kapela historyczna "Bigiel Banda"

Grupa składająca się z łódzkich artystów muzyków i artystów śpiewających, których marzeniem jest nadanie drugiego życia piosenkom i pieśniom łódzkich fabryk, podwórek, czy sal balowych. Zdecydowana większość utworów pochodzi z czasów rozkwitu "ziemi obiecanej". Przekazywane były ustnie, bądź w formie zapisków i przetrwały trochę zapomniane do dnia dzisiejszego. Dzięki odnalezionym materiałom, artyści mogli skorzystać z ich uroku i siły emanującej z rzeczy autentycznych, posiadających rys historyczny. Posłuchajmy zatem jak brzmiała dawna Łódź!

Podczas koncertu artyści opowiadają o wykonywanych utworach, ich historii, czy wydarzeń, do których nawiązują. Możliwa jest również wersja fabularyzowana, w której aktorzy przedstawiają historie z życia łódzkiego Al Capone lat przedwojennych – Ślepego Maksa, oddająca nastrój tamtych czasów . Mamy w repertuarze również wersję koncertu z utworami czterech kultur (polskie, żydowskie, rosyjskie i ukraińskie), w tej wersji śpiewa dodatkowo Taras Grosh, artysta ukraińskiego pochodzenia.

Skład:

Łukasz Bzura – wokal/aktor (Teatr Pinokio w Łodzi)

Artur Modrzejewski – klarnet (Teatr Muzyczny w Łodzi)

Waldemar Zybała – akordeon

Adam Przybylski – kontrabas

Kamil Miszewski – tara/perkusjonalia

organizator rodzaj liczba uczestników czas trwania języki obce
Brava Gente koncert lub fabularyzowany koncert z łódzkimi historiami do 1000 od 20 do 75 min. (ew. podział na sety) -