Łódzka Organizacja Turystyczna 600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis