Łódzka Organizacja Turystyczna 600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Для туристів

ЩО ПОДИВИТИСЬ?

Лодзь - місто контрастів, яке інтригує майже на кожному кроці. Вона повна фабрик і дуже зелена, еклектична та авангардна водночас. Лодзь зачаровує пишністю палаців, що належали до фабрикантів, і вражає своїми художніми інсталяціями. więcej

Zadanie publiczne pn. „Rozwój portalu www.lodz.travel jako platformy informacyjnej, promującej i sieciującej produkty oraz atrakcje Marki Turystycznej Łódź” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0055/2273/UDOT/DT/BP z dnia 9 czerwca 2023 r.