Tansman Festival - listopad / grudzień 2020

Tansman Festival, organizowany w cyklu biennale, to innowacyjne idee i przestrzeń spotkania, dialogu oraz poszukiwań na styku tradycji i nowoczesności. Dwie dekady Festiwalu to bezprecedensowe polskie i światowe prapremiery wykonawcze oraz fonograficzne, ponad 450 godzin muzyki, 51 koncertów symfonicznych, 10 spektakli operowych, baletowych i multimedialnych, 183 koncerty kameralne, 270 wykonań utworów Aleksandra Tansmana, w tym prapremiery światowe i polskie, ponad 6000 artystów biorących udział w Festiwalu, ponad 1100 zgłoszeń do Konkursu, ponad 70 krajów ze wszystkich kontynentów świata, kilka milionów odbiorców, 4 książki, 16 płyt CD, krajowe i międzynarodowe transmisje oraz retransmisje Polskiego Radia (w tym 18 za pośrednictwem European Broadcasting Union zrzeszającej kilkadziesiąt państw), telewizyjne, filmy TVP dokumentujące Festiwal, sesje naukowe, popularnonaukowe, wystawy w Paryżu, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Nałęczowie, utwory inspirowane i pisane specjalnie dla festiwalu, przez tak wybitnych kompozytorów, jak Henryk Mikołaj Górecki, Michael Nyman, Krystof Maratka.