Orlen Cinergia - Forum Kina Europejskiego - listopad / grudzień 2020

Forum Kina Europejskiego od początku swojego istnienia stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kulturalnym kalendarzu Łodzi i jedną z wizytówek kultury filmowej miasta. Jest jednym z najstarszych i największych festiwali ambitnego kina w Polsce. Jego repertuar jest zawsze szeroki i obejmuje kilka sekcji tematycznych, na które składają się zazwyczaj przeglądy wybranych nurtów i kinematografii narodowych, retrospektywy wybitnych twórców kina, przeglądy etiud filmowych studentów łódzkiej Filmówki czy krótkich animacji. Formuła jest zróżnicowana i bogata w wydarzenia – poza seansami odbywają się tu seminaria, spotkania z twórcami, wystawy, koncerty, a nawet pokazy mody.

23. Forum Kina Europejskiego odbędzie się w dniach 23 listopada - 1 grudnia 2018.