Urzędy i instytucje

NAZWA ADRES TELEFON

Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej

i Turystyki Urzędu Miasta Łodzi

Piotrkowska 104

42 638 58 80

42 638 40 90

Izba Celna w Łodzi Lodowa 97 42 638 82 22
Łódzki Urząd Wojewódzki Piotrkowska 104 42 664 10 00
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Piłsudskiego 8

42 663 33 80

695 356 594

Łódź Film Commission Targowa 1/3 42 233 50 51
Polska Izba Turystyki - oddział w Łodzi Wigury 12a 510 369 226
Łódzka Organizacja Turystyczna Piotrkowska 27 695 132 888
Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego Sienkiewicza 67 42 663 77 33