System Informacji Miejskiej

Od 2005 r. w mieście obowiązuje system informacji wizualnej graficznie nawiązujący do systemu zastosowanego w stolicy. Opiera się na czerwono-niebieskich i czerwono-brązowych (na terenach o cennych turystycznie walorach) tablicach, które zawierają nazwę ulicy i obszaru miasta oraz numerację porządkową nieruchomości. Na potrzeby tego systemu wprowadzono nowy podział Łodzi na 56 obszarów turystycznych, odpowiadających rejonom historycznym (3 obszary w Śródmieściu, 17 - na Bałutach, 14 - na Widzewie oraz po 11 - na Górnej i na Polesiu).