Muzeum Sztuki

Kolekcja, którą prezentuje MS i MS2 koncentruje się głównie na sztuce XX i XXI wieku. Jest to wyjątkowy zbiór, ponieważ tworzyli ją sami artyści przekazując swoje dzieła na poczet przyszłego muzeum. Należy podkreślić, że łódzkie Muzeum Sztuki jest jednym z najstarszych placówek muzealnych sztuki nowoczesnej na świecie. W skład kolekcji wchodzą obrazy m.in. takich artystów jak Fernand Léger, MaxErnst, Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz  - przedstawicieli kubizmu, surrealizmu, formizmu, nurtu „czystej formy”. 

Trzon zbiorów stanowią dzieła światowej sławy grupy „a.r.” – Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro i  Henryka Stażewskiego. To właśnie dzięki ich inspiracji zdobywano dzieła od artystów i zakładano kolekcję. Wśród nazwisk twórców zebranych prac należy wymienić także Jankiela Adlera, Le Corbusier, Victora Vasarely, Romana Opałkę, Mirosława Bałkę, Magdalenę Abakanowicz, Marca Chagalla, Paula Klee, Tadeusza Kantora, Josepha Beuysa i wielu, wielu innych.