Łódzka Organizacja Turystyczna

Muzeum Sztuki MS1 i MS2

Kolekcja, którą prezentuje MS1 i MS2 koncentruje się głównie na sztuce XX i XXI wieku. Jest to wyjątkowy zbiór, ponieważ tworzyli ją sami artyści przekazując swoje dzieła na poczet przyszłego muzeum. Należy podkreślić, że łódzkie Muzeum Sztuki jest jednym z najstarszych placówek muzealnych sztuki nowoczesnej na świecie. W skład kolekcji wchodzą obrazy m.in. takich artystów jak Fernand Léger, Max Ernst, Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz - przedstawicieli kubizmu, surrealizmu, formizmu, nurtu „czystej formy”.

Trzon zbiorów stanowią dzieła światowej sławy grupy „a.r.” – Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro i Henryka Stażewskiego. To właśnie dzięki ich inspiracji zdobywano dzieła od artystów i zakładano kolekcję. Wśród nazwisk twórców zebranych prac należy wymienić także Jankiela Adlera, Le Corbusiera, Victora Vasarely'ego, Romana Opałkę, Mirosława Bałkę, Magdalenę Abakanowicz, Marca Chagalla, Paula Klee, Tadeusza Kantora, Josepha Beuys'a i wielu innych.

O ile przestrzeń MS1 poświęcona jest wystawom czasowym (chociaż to właśnie tu zobaczyć można zaprojektowaną przez Władysława Strzemińskiego Salę Neoplastyczną), o tyle trzon kolekcji muzealnej eksponowany jest w MS2 na wystawie Atlas Nowoczesności. Porządkuje ona dzieła wokół pojęć w powszechnym odczuciu wiążących się z tym, co nowoczesne, takich jak: emancypacja, autonomia, industrializacja, kapitał, urbanizacja, eksperyment, mechanizacja czy rewolucja. Dzięki temu dzieła prezentowane w MS2 nie są jedynie ilustracją konkretnego kierunku w sztuce, ale komunikują tematy istotne dla widzów tu i teraz.

Misją Muzeum jest kreowanie warunków umożliwiających współczesnemu odbiorcy komunikację z twórczością artystyczną minionych i obecnych pokoleń, a poprzez to rozbudzanie w nim umiejętności samodzielnego widzenia, rozumienia i odczuwania otaczającej go rzeczywistości. Muzeum promuje sztukę jako istotny element społecznego życia zdolny czynić ludzką egzystencję pełniejszą i bardziej wartościową.

MS1

MS2