Rada

Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta Łodzi - przewodniczący Rady

Wiceprezydent Miasta Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Illinois State University. Po zakończeniu studiów pracował jako nauczyciel. Przez wiele lat był zatrudniony na stanowisku menedżerskim w międzynarodowej firmie świadczącej usługi medyczne. W 2006 r. został radnym Rady Miejskiej w Łodzi oraz jej wiceprzewodniczącym.

W latach 2006-2010 był projektodawcą wielu uchwał, m.in.:
- uchwały w sprawie zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych (...), zwiększającej przysługującą bonifikatę do 90% wartości lokalu;
- uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości  budynków, w których wykonano remont elewacji;
- Strategii Ulicy Piotrkowskiej
- Regulaminu Konsultacji Społecznych
- 14 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów śródmiejskich.

Od roku 2010 pełni funkcję Wiceprezydenta Łodzi.
W latach 2010-2014 nadzorował pracę Departamentu Spraw Społecznych. W ramach tego Departamentu kierował pracą Wydziału Edukacji, Wydziału Zdrowia, Wydziału Sportu, Wydziału Ochrony Środowiska, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Obecnie odpowiada za pracę Departamentu Partycypacji Społecznej i Kultury i nadzoruje Wydział Kultury, Zarząd Zieleni Miejskiej, Biuro Promocji, Turystyki i Komunikacji Społecznej, Łódzkie Centrum Wydarzeń, Biuro Partycypacji Społecznej, Biuro Gospodarki Mieszkaniowej, Zarząd Lokali Miejskich oraz Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Pod jego kierownictwem rozwijały się i wciąż rozwijają następujące projekty:
- program Mia100 Szkół, w ramach którego m.in. wyremontowano 63 placówki edukacyjne;
- polityka senioralna, skierowana do osób 60+ wraz z Kartą Seniora;
- modernizacja miejskich placówek służby zdrowia;
- program wspierania dużych rodzin wraz z Kartą Dużej Rodziny
- centralizacja systemu bibliotek miejskich
- remonty i rewitalizacja miejskich instytucji kultury
- Akademia Kultury dla Seniorów
- Budżet Obywatelski dla Łodzi
- Polityka mieszkaniowa Miasta

Katarzyna Gadomska - Dyrektor Acora Events - wiceprzewodnicząca Rady

Właścicielka agencji eventowej Acora Events. Członek Zarządu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego oraz Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim oraz Chartered Institute of Marketing.

Od 2006 roku z sukcesem kieruje firmą organizującą wydarzenia biznesowe na terenie Łodzi i całego kraju, a także poza jego granicami.

Łodzianka, która wierzy w potencjał naszego miasta i silnie wspiera jego promocję. Bierze udział w wielu inicjatywach oraz tworzy produkty i atrakcje prezentujące Łódź i region od jej najlepszej strony. Również aktywnie wspiera nowe łódzkie projekty dla mieszkańców jak np. Fundację Pracowni Edukacyjnej.

Odważna, kreatywna, nie boi się trudnych wyzwań i wytrwale dąży do celu. Kobieta sukcesu, a co za tym idzie, idealna partnerka do współpracy.

Prywatnie kochająca matka i żona, pasjonatka żeglarstwa i podróży.

Ryszard Bonisławski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Łodzi, senator RP

Urodzony 4 czerwca 1947 w Łodzi. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Łódzkim, a następnie pracował w Centralnym Muzeum Włókiennictwa. Od 1992 był dyrektorem Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, a od 1999 jest prezesem Towarzystwa Przyjaciół Łodzi. Jest przewodnikiem po Łodzi oraz regionie łódzkim oraz członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Pełnił również funkcję wykładowcy w Katedrze Turyzmu Uniwersytetu Łódz­kiego oraz wykładowcy reklamy, promocji i wiedzy o re­gionie w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (obecnie Akademii).

Od wielu lat zajmuje się promowaniem oraz opisywaniem fabrykanckiej przeszłości miasta, a także jego tradycjami. Od 1994 prowadzi Filmową encyklopedię Łodzi w TVP Łódź, jest redaktorem rubryki poświęconej zabytkom Łodzi i okolic w miesięczniku „Kalejdoskop” wydawanym przez Łódzki Dom Kultury, a także przewodniczącym zespołu redakcyjnego „Ziemi Łódzkiej”. Był jednym z twórców wydanego w 2008 r. „Spacerownika łódzkiego”.

W latach 1998 do 2002 sprawował mandat radnego sejmiku województwa łódzkiego , a w 2010 ponownie uzyskał ten mandat. Obecnie pełnię funkcję doradcy Wojewody Łódzkiego ds. dziedzictwa kulturowego. W wyborach parlamentarnych w 2011 został wybrany do Senatu VIII kadencji jako kandydat PO. W 2015 został ponownie wybrany na senatora dostając 85 639 głosów.

Dominik Chrapek - Dyrektor hotelu Doubletree by Hilton

Krzysztof Maciaszczyk - Prezes Miejskiej Areny Kultury i Sportu

Artur Matiaszczyk - Prezes Zarządu Konsorcjum Polskich Biur Podróży

Zbigniew Papierski - Prezes Zarządu MPK-Łódź

Urodzony w Łodzi w 1957 roku. Ukończył studia na Politechnice Łódzkiej na wydziale mechanicznym, specjalizacja silniki spalinowe. Po studiach jako młody inżynier podjął pracę w Zakładzie Remontowym Energetyki Warszawa, gdzie zajmował się transportem przedmiotów ponadgabarytowych, takich jak transformatory i inne duże obiekty. W zakładzie remontowym pracował do czasu wejścia w życie ustawy Wilczka (ustawa Wilczka-potoczne określenie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 roku o działalności gospodarczej, która regulowała w sposób liberalny  wszelką aktywność gospodarczą obywateli). Po wprowadzeniu tej reformy  założył własną firmę, świadczącą usługi transportowe ładunków ponadgabarytowych. Pomimo, iż ta działalność nie była pozbawiona  pewnej dozy ryzyka, dość szybko zaczął  odczuwać nudę, a że pociągały go zawsze nowe wyzwania podjął kolejne – tym razem w branży komputerowej. Lata 90-te to pojawienie się globalnej sieci w Polsce i to właśnie w tym sektorze odnalazł się Zbigniew Papierski, prowadząc własną firmę komputerową, oferującą podmiotom gospodarczym usługi internetowe. To trwało kilkanaście lat do roku 2009, kiedy to został prezesem firmy informatycznej obsługującej Pocztę Polską.

30 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza MPK-Łódź Spółka z o.o. powołała Zbigniewa Papierskiego na Prezesa Zarządu.

Plany na najbliższą przyszłość, które przyświecają Prezesowi Papierskiemu to zmniejszenie zaległości MPK-Łódź w taborze tramwajowym, modernizacja wszystkich trzech zajezdni z wyłączeniem Nowych Sadów oraz przeprowadzka firmy do nowej siedziby.