Łódzka Organizacja Turystyczna

Nasz zespół

Tomasz Koralewski

Prezes Zarządu

tomasz.koralewski[at]lodz.travel

Dariusz Frontczak

Kierownik Działu Komercjalizacji

dariusz.frontczak(@)lodz.travel

+48 722 006 093

Nadia Grzelak

Kierownik Działu Turystyki Przyjazdowej

nadia.grzelak(@)lodz.travel

+48 722 005 316

Piotr Spanialski

Specjalista ds. marketingu turystycznego

piotr.spanialski(@)lodz.travel

+48 722 022 727

Łódzka Informacja Turystyczna

Hubert Koper 

Kierownik Informacji Turystycznej 

hubert.koper(at)lodz.travel 

Piotr Miłek

Informator turystyczny 

piotr.milek(@)lodz.travel

+48 722 005 314 

Natalia Salamon 

Informator turystyczny 

natalia.salamon(@)lodz.travel 

+48 722 005 314 

Marta Lasota

Informator turystyczny 

marta.lasota(@)lodz.travel 

 

Łódź Convention Bureau

Robert Zintera 

Kierownik Łódź Convention Bureau

robert.zintera[at]lodz.travel 

+48 722 002 873

 

Jakub Rosły 

Spec. ds. pozyskiwania wydarzeń 

jakub.rosly[at]lodz.travel

+48 722 006 783

 

 

Oddział Karty Łodzianina

Adam Leszczyński 

Koordynator Projektu

adam.leszczynski[at]lodz.travel 

+48 722 006 728

 

Ewa Szymanowska

Spec. ds. rozwoju produktu

ewa.szymanowska[at]lodz.travel

+48 722 006 738

Laura Rybczyńska

Spec. ds. komunikacji

laura.rybczynska[at]lodz.travel

+48 722 006 739

Karolina Kubicka

Spec. ds. obsługi klienta

karolina.kubicka[at]kartalodzianina.pl

+48 722 006 743

Marika Opałka

Spec. ds. obsługi klienta

marika.opalka[at]kartalodzianina.pl

+48 722 006 724

Martyna Pawlik

Spec. ds. obsługi klienta

martyna.pawlik[at]kartalodzianina.pl

+48 722 006 790

Paulina Pielucha

Spec. ds. obsługi klienta

paulina.pielucha[at]kartalodzianina.pl

+48 722 006 763

Grzegorz Sierba

Spec. ds. obsługi klienta

grzegorz.sierba[at]kartalodzianina.pl

+48 722 006 753

Paulina Styczyńska

Spec. ds. obsługi klienta

paulina.styczynska[at]kartalodzianina.pl

+48 722 005 632

Księgowość

Kinga Babijczuk

Główna Księgowa

kinga.babijczuk[at]lodz.travel