Jak dołączyć?

Ścieżka aby zostać nowym członkiem Łódzkiej Organizacji Turystycznej jest niezwykle prosta. 

Proponujemy zapoznać się z umieszczonymi poniżej podstawowymi dokumentami naszego Stowarzyszenia:

  • Statutem ŁOT;
  • Prezentacją dotyczącą działalności ŁOT;
  • Uchwałą Walnego Zgromadzenia o wysokości składek członkowskich na 2018 rok;
  • Wzorem deklaracji członkowskiej;

Na każdym etapie proponujemy kontakt z biurem ŁOT (+48) 42 208 81 82, aby otrzymać odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania. Istnieje także możliwość zorganizowania osobnego spotkania i prezentacji naszej działalności dla osób zarządzających w siedzibie potencjalnego Partnera. Po zapoznaniu się dokumentami i akceptacją ich zapisów wystarczy wypełnić, podpisać deklarację członkowską przez osoby upoważnione, a następnie przesłać skan na adres: biuro(at)lodz.travel. 

Znak (at) należy zastąpić @ - to zabezpieczenie antyspamowe. 

Deklaracja zostanie przedstawiona na najbliższym spotkaniu Rady Łódzkiej Organizacji Turystycznej i po podjęciu uchwały o przyjęciu Partner zostaje pełnoprawnym członkiem ŁOT ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Niedługo później otrzyma notę księgową na podstawie, której może dokonać płatności należnej składki członkowskiej.