Łódzka Organizacja Turystyczna

600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Weekendowe spacery z Cicerone

Historia robotniczego powstania w Łodzi czy może opowieść o łódzkich Żydach i ich dziedzictwie kulturowym? Cicerone zaprasza na dwa wyjątkowo ciekawe spacery w najbliższy weekend 19 i 20 czerwca.

Cicerone, autorska inicjatywa Patrycji Czudak, przewodniczki po Łodzi i członkini PTTK, organizuje profesjonalne spacery tematyczne po Łodzi i okolicach. W nadchodzący weekend uczestnicy będą mogli podążyć tropem historii, które nie zawsze trafiają na karty podręczników, bądź też historii których związku z Łodzią nie wszyscy jesteśmy świadomi.

 

Spacer 1: Miasto Rewolucji (19 czerwca)

Rewolucja 1905 roku była wydarzeniem odciskającym trwałe piętno na losach miasta. Czerwcowe powstanie robotnicze, trwające tylko dwa dni, sprawiło że słowa takie jak "strajk", "lokaut", "strzelanina", "pochód", "(czerwony) sztandar," "walka", "wyzysk", czy "niepewność jutra" stały się refrenem tego, co opowiadano o Łodzi poza jej granicami.

Spacer szlakiem walk i wydarzeń związanych z Rewolucją w Łodzi rusza o godzinie 11.00 spod bramy wejściowej do Manufaktury przy ul. Ogrodowej. Czas: około dwóch godzin. Bilety dostępne TUTAJ.

Spacer 2: Łódź żydowska (20 czerwca)

Historia Łodzi jest nierozerwalnie związana z jej żydowską społecznością. Kolebka Łodzi średniowiecznej, czyli okolice Rynku Starego Miasta to miejsce dawniej najliczniej zamieszkałe przez ludność wyznania mojżeszowego. Prze II wojną światową Żydzi stanowili ponad 30% mieszkańców miasta. Zajmowali się rzemiosłem, finansami i kupiectwem, choć nie brakowało wśród nich także przedsiębiorców fabrycznych. Było wśród nich wielu adwokatów, naukowców, malarzy i artystów. W Łodzi urodził się Julian Tuwim, Artur Rubinstein, czy Aleksander Tansman. Mieszkał tu Ary Sternfeld i Artur Szyk.

Wydarzenia II wojny światowej były tragiczne dla mieszkańców Łodzi, a zwłaszcza jej żydowskiej części. Miasto znalazło się na terenie Kraju Warty, zmieniło nazwę na Litzmannstadt, a niemieckie plany dotyczące jego rozwoju zakładały totalną eksterminację ludności żydowskiej wraz z wymazaniem jej kultury materialnej z przestrzeni miasta. O ile udało się to w dużej mierze z dziedzictwem religijnym, o tyle nikt nie był w stanie zamazać pamięci o łódzkich żydach, a także zniszczyć ich dziedzictwa świeckiego.

Spacer szlakiem łódzkich Żydów rusza spod kamienicy przy Piotrkowskiej 88 o godzinie 11:00, a kończy się w miejscu nieistniejącego już starego cmentarza żydowskiego przy ul. Rybnej. Bilety dostępne TUTAJ.