Łódzka Organizacja Turystyczna

600 lat Łodzi. Ex Navicula Navis

Symcha Keller z zespołem w Templum

Dawny łódzki rabin oraz muzyk i kompozytor wystąpi w środę 13 czerwca w przestrzeni dawnego kościoła ewangelickiego w Łodzi.

Templum to obiekt zlokalizowany w dawnym kościele ewangelickim ufundowanym przez firmę Gustawa Simma przy ul. Sierakowskiego 3. Od początku swojego istnienia Templum sprzyja ideom artystycznym, współpracując z artystami w ramach Grupy Artystycznej Templum. W ramach Impresariatu Terra Artis organizowane są tutaj spotkania, koncerty i inne wydarzenia kulturalne.

W przyszłą środę w przestrzeni dawnego kościoła wystąpi Symcha Keller - polski chazan i działacz społeczności żydowskiej, znany łodzianom jako dawny rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. 

Naukę prowadzenia modlitw pobierał początkowo u głównego kantora łódzkiej synagogi Izaaka Froimowskiego. W latach 1988–1992 studiował w szkołach religijnych w Izraelu i Stanach Zjednoczonych. Asystował żonie Małgorzacie, akompaniującej na fortepianie podczas tras koncertowych rabinowi Shlomo Carlebachowi w Polsce i Nowym Jorku.  

 

Symcha Keller w prowadzeniu modlitw opiera się na tradycyjnej, mistycznej oprawie muzycznej. Duży nacisk kładzie na muzykę chasydzką, anonimowych kompozytorów z małych miasteczek, które były centrami chasydyzmu w XVIII i XIX wieku. Rzadko koncertuje publicznie, z wyjątkiem uroczystości o charakterze religijnym. Prowadził modlitwy m.in. w czasie pielgrzymek papieża Jana Pawła II i Benedykta XVI do Polski, w czasie obchodów 60. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim i 60. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Nagrał trzy płyty głównie z muzyką chasydzką i synagogalną: "Chidusz", „Szabat” "Bramy".

 

Wejściówki na koncert należy rezerwować mailowo pod adresem biuro@arshumanum.pl. Liczba miejsc jest ograniczona ze względu na obostrzenia pandemiczne. Koszt udziału to koszt "cegiełki" na działalność kulturalną Templum, czyli 80 złotych.