10 lat Centrum Dialogu

Centrum Dialogu im. marka Edelmana 1 kwietnia obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. Już dziś rozpoczyna obchody tej rocznicy.

Sziedziba Centrum Dialogu w Parku Ocalalych
Sziedziba Centrum Dialogu w Parku Ocalalych

Centrum Dialogu zajmuje się popularyzacją wielokulturowej historii Łodzi i Polski, ważnych wydarzeń historycznych, a także postaci, które odegrały istotną rolę w budowaniu naszej tożsamości. Poprzez kulturę uczy historii Polski, Europy i świata, a także szacunku do innych kultur i tradycji. Ale rozmawiając o przeszłości prowadzi nieustanny dialog ze współczesnością, starając się wyciągać wnioski z doświadczeń innych pokoleń czy czasów. Zajmuje się także różnorodnością Polski współczesnej poprzez poznawanie różnych grup mieszkających w Polsce dziś, m.in. Ukraińców, Romów, Wietnamczyków, muzułmanów, osób żyjących z niepełnosprawnościami, przedstawicieli różnorodnych mniejszości.

1 kwietnia mija 10 lat od momentu, w którym Centrum rozpoczęło działalność. W tym czasie odbyły się liczne festiwale plenerowe i spotkania kameralne, warsztaty, koncerty i imprezy w przestrzeni miejskiej, masa wycieczek i inicjatyw wspierających ideę dialogu na różnych poziomach.

Od "Kolorowej Tolerancji", której uczestnicy zamalowywali nienawistne hasła na murach, przez "Kulturalny początek lata" i zajęcia rekreacyjno-sportowe, po "Żywą Bibliotekę", umożliwiającą nam zetknięcie się z opowieściami ludzi tak bardzo różnych od nas - Centrum Dialogu od zawsze stoi blisko ludzkich spraw, blisko mieszkańców Łodzi i tych, którzy są Łodzi ciekawi.

Z racji powierzonych zadań, instytucja realizuje m.in. projekty upamiętniające łódzką społeczność żydowską, Ocalałych i Sprawiedliwych Wśród  Narodów Świata. W imieniu władz Łodzi organizuje corocznie miejskie uroczystości dedykowane upamiętnieniu historii Litzmannstadt Getto oraz przyznawanie tzw. Drzew Pamięci w Parku Ocalałych, w którym od 2014 roku znajduje się siedziba Centrum. Największą imprezą organizowaną przez nie jest jeden z najlepiej rozpoznawalnych łódzkich festiwali: Łódź Czterech Kultur.

Z uwagi na pandemię obchody 10-lecia odbywają się na razie online. 1 kwietnia, co godzinę (od 11 do 20) na stronie na Facebooku i YouTube Centrum Dialogu Łódź będą pojawiać się nowe filmy z życzeniami i wspomnieniami różnych osób. Będą to: Prezydent Hanna Zdanowska, Marian Turski, Arcybiskup Grzegorz Ryś, Aleksander Edelman, Janina Ochojska, Leon Weitraub, Rabin Abraham Skórka, Jean Yves Potel, Józef Robakowski i Ala Elczewska-Goldblum.

"Właściwe" obchody z udziałem publiczności zaplanowano na maj tego roku, o czym z pewnością poinformujemy.