"Zabrał ich ogień..." - stała ekspozycja w muzeum na Radogoszczu

W Oddziale Martyrologii Radogoszcz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi można już zwiedzać wystawę stałą pt. „Zabrał ich ogień… Piekło Więzienia na Radogoszczu w świetle losów ludności Kraju Warty w okresie II wojny światowej”.

Wystawa łączy poruszający autentyzm wnętrz dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu z nowoczesnym i multimedialnym przekazem ekspozycji, dając wrażenie wzajemnego przenikania się  przeszłości i teraźniejszości. Przestrzeń dla wystawy stanowi budynek fabryczny z początku XX w., w którym w okresie II wojny światowej znajdowały się pomieszczenia nazistowskiego więzienia.

W jego wnętrzach zaprezentowana została historia okupowanej Łodzi i jej mieszkańców – trudy dnia codziennego, towarzyszący im nieustająco strach, sposoby radzenia sobie z głodem i niedostatkiem. Najmocniejszym w wyrazie elementem wystawy jest część ukazująca losy radogoskiego więzienia i przetrzymywanych tu mężczyzn. Zamierzony efekt grozy, ale i trudnej refleksji nad dramatem, który się tu rozegrał wzbudza zwłaszcza sala poświęcona likwidacji więzienia w nocy 17/18 stycznia 1945 r.

Osoby odwiedzające Oddział Martyrologii Radgoszcz mają możliwość niemal namacalnego doświadczenia udziału w tych wydarzeniach oglądając ocalałe z pożaru przedmioty, słuchając odtworzonych relacji więźniów, spoglądając w ich twarze uwiecznione na wyeksponowanych w kulminacyjnym punkcie wystawy fotografiach.

Wystawa stała w Oddziale Martyrologii Radogoszcz czynna jest dla zwiedzających:

Wtorek - piątek w godz. 10.00-17.00
Sobota – niedziela w godz. 10.00-16.00

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.