Wystawa Jubileuszowa w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej

W 2020 roku minęło sto lat od momentu, gdy Łódź otrzymała status miasta diecezjalnego. Z okazji stulecia powołania diecezji łódzkiej została otwarta jubileuszowa wystawa, którą podzielono na cztery części.

Wystawa w Archikatedrze -  fot. Wiktor Nowicz
Wystawa w Archikatedrze , fot. Wiktor Nowicz

Pierwsze trzy moduły wystawy znajdują się w siedzibie Muzeum Archidiecezji Łódzkiej przy ul. ks. Skorupki 13, a czwarty moduł znajduje się w podziemiach łódzkiej bazyliki archikatedralnej.

Pierwsza część wystawy poświęcona jest najwcześniejszym dziejom diecezji. Odzwierciedla ona historię życia kościoła łódzkiego do 1920 roku. Wśród najcenniejszych artefaktów tej wystawy można zaliczyć: pierścień wielokątny z inskrypcją łacińską pochodzący z Łęczycy, dokumenty „bulle” z przełomu XV-XVI wieku, ornaty z XV wieku, zabytkowa predella
z Bełdowa i dwie części tryptyku z Rosochy oraz cenny księgozbiór z XV-XVI wieku (m.in. Psałterz zakonny oraz Biblia Leopolity).

W części drugiej wystawy przedstawiono okres powołania diecezji łódzkiej (1920 r.). Na uwagę zasługują oryginalna bulla erygującą diecezję łódzką przez papieża Benedykta XV w 1920 roku oraz pastorał konsekracyjny bpa Tymienieckiego, pierwszego biskupa łódzkiego.

Trzecia część odzwierciedla czasy II wojny światowej do obecnych. Szczególną uwagę zwracają pamiątki po ks. Burzyńskim, pasiak z obozu koncentracyjnego w Dachau oraz gabloty dedykowane poszczególnym ordynariuszom diecezji łódzkiej.

Ostatnia czwarta część, która zlokalizowana jest w łódzkiej katedrze, związana jest z obecnością Jana Pawła II w Łodzi. Na uwagę zasługują fotel, na którym siedział Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Łodzi 13.06.1987r., ornat mszalny, zastawa obiadowa Jana Pawła II, monstrancja i kielich mszalny ofiarowany przez Jana Pawła II.

 

INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

W wyniku poluzowania obostrzeń rządowych związanych z koronawirusem i otwarciem placówek kulturalnych, Muzeum Archidiecezji Łódzkiej przy ul. ks. Skorupki 13, zostało otwarte dla zwiedzających z zachowaniem reżimu sanitarnego. Grupa zwiedzających może liczyć maksymalnie 10 osób. Zwiedzanie jest możliwe w godzinach od 8:30 do 17:00 jednakże wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym kontakcie. Opiekunem muzeum jest ks. Jan Wolski, tel. 42 664 87 10 (dzwonić najlepiej w godzinach wieczornych).