Apel Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń do Premiera, Ministrów i Posłów Sejmu RP

,,Jedna poprawka milion miejsc pracy!" - Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń (Tugether) reprezentująca Polską Turystykę oraz Przemysł Spotkań, apeluje do Kancelarii Rady Ministrów oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o przyjęcie poprawek do tzw. ustawy „mikrotarczą dla turystyki i przemysłu spotkań".

Poniżej opublikujemy treść apelu przesłanego przez Radę:

Jedno głosowanie - milion miejsc pracy.

Zagłosujcie za Polską Turystyką i Przemysłem Spotkań!

Senat zakończył pracę nad tzw. „mikrotarczą dla turystyki i przemysłu spotkań”. Liczymy, że projekt ustawy trafi bez zwłoki do Sejmu. Nasz Przemysł na pomoc dłużej czekać już nie może. 

Kryzys wywołany koronawirusem szczególnie mocno dotyka przedsiębiorstw z obszarów turystyki przyjazdowej, turystyki szkolnej, turystyki biznesowej, agencji eventowych, firm przemysłu targowego, firm techniki scenicznej. Firmy te w związku z zatrzymanym popytem stoją przed dramatyczną decyzją zamknięcia działalności. Sama turystyka przyjazdowa (PKD 79.12 Z.) według GUS wygenerowała w 2019 r 70 mld PLN. Środki te pozostały w Polsce. Spotkania sektora MICE, za które odpowiadają m.in. firmy eventowe (PKD 73.11 Z) oraz targowe, wycenione zostały w raporcie Polands Events Impact 2019 na 35 mld PLN. Firmy te wpływają na zatrudnienie 1 mln osób w Przemyśle Spotkań i Turystyce.

Z zadowoleniem przyjmujemy fakt że za sejmowym projektem ustawy i poprawkami wprowadzonymi przez Senat głosowało 430 posłów i 95 senatorów. Dziękujemy Ministerstwu Rozwoju, Posłom
i Senatorom za zaangażowanie w pracę.

Fundamentalne dla skuteczności pomocy jest przyjęcie przez Sejm jednej kluczowej poprawki wprowadzonej przez Senat.

Poparcie jednej poprawki zdecyduje o przyszłości polskiej turystyki i sektora wydarzeń: turystyki przyjazdowej, targów, konferencji, kongresów, targów, organizatorów wycieczek szkolnych i turystyki religijnej. Uratuje milion ludzi pracujących w tych sektorach przed bezrobociem. Zadecyduje o rezerwacjach w hotelach miejskich, zatrudnieniu przewodników, kierowców autokarów, istnieniu lokalnych organizatorów turystyki. Umożliwi dalsze funkcjonowanie firm współorganizującym: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, Szczyt NATO w Warszawie, targi Polagra czy Verva Street Racing.

Poparcie jednej poprawki jest warte 100 mld w gospodarce!

Polska turystyka i przemysł spotkań są naczyniami połączonymi. Podmioty na tym rynku przetrwają jeśli pomoc będzie adresowana równocześnie do różnych potrzebujących gałęzi tego przemysłu. Poniższa poprawka jest niezbędna dla przetrwania wielu przedsiębiorstw i utrzymaniu zatrudnienia.

druk nr 193 uch

29) w art. 1 w pkt 11, w ust. 8:

  1. a) po wyrazach „49.39.Z,” dodaje się wyrazy „52.29.C,”,
  2. b) po wyrazach „55.10.Z,” dodaje się wyrazy „55.30.Z, 73.11.Z,”,
  3. c) po wyrazach „79.11.A,” dodaje się wyrazy „79.11.B, 79.12.Z,”;

Działamy solidarnie proponując skierowanie pomocy do najbardziej dotkniętych. Popieramy przesunięcie pomocy na lipiec aby trafiła celnie i skutecznie do przedsiębiorstw w przestoju. Z tego powodu wspieramy 75% kryterium spadku dochodu. Te czynniki mocno obniżają wielkość pomocy w stosunku do podawanych publicznie szacunków.

Głosujcie Państwo za turystyką przyjazdową, organizacją targów, organizacją konferencji i kongresów, turystyką szkolną, religijną. Do dziś Ci, w zdecydowanej większości polscy przedsiębiorcy, pozostają bez sektorowego wsparcia. Firmy te generowały w 2019 r. ponad 100 mld PLN. Jeśli nie pozwolicie im upaść, podobne środki będą generować w przyszłości.

Pod apelem podpisała się większość ogólnopolskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży spotkań: Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel – SOIT, Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Klub Agencji Eventowych SAR, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce - SKKP, Polska Izba Przemysłu Targowego - PIPT, Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych - SOIAR, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego - IGHP, Polska Izba Techniki Estradowej - PITE, Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Infrastruktury Sportu i Rekreacji – IAKS Polska, Zrzeszenie Agentów IATA w Polsce, Stowarzyszenie Organizatorów Turystyki Biznesowej - SITE Poland, Stowarzyszenie Branży Eventowej - SBE, Harmony Polish Hotels, Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych - PSPA, Izba Gospodarcza Menedżerów Artystów Polskich - IGMAP, Fundacja FOH, Future for MICE oraz Meeting Professional International Poland Chapter - MPI.