Łódzka Organizacja Turystyczna

Wystawa czasowa „Paweł Klecki i muzyka Łodzi" w Muzeum Miasta Łodzi

Wystawa czasowa "Paweł Klecki i jego Związek z Muzyką Łodzi" jest projektem opracowanym przez Muzeum Miasta Łodzi z okazji 50. rocznicy śmierci Pawła Kleckiego. To wyjątkowa ekspozycja, poświęcona pamięci i dorobkowi wybitnego artysty, który urodził się w Łodzi, a po zakończeniu II wojny światowej na stałe osiedlił się w Szwajcarii.

wystawa paweł klecki łódź

Celem głównym tej wystawy jest przybliżenie życia oraz działalności kompozytorskiej i dyrygenckiej Pawła Kleckiego. Jego postać stanowi centralny punkt ekspozycji, którą dzieli z innymi ikonicznymi artystami łódzkimi, którzy również swoje kariery rozpoczęli w Łodzi. Wśród nich znajdują się Aleksander Tansman, Julian Tuwim oraz nieco starszy Artur Rubinstein.

Pierwszy segment wystawy poświęcony jest narodzinom kultury muzycznej w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku. To wtedy powstała Łódzka Orkiestra Symfoniczna, która wkrótce przekształciła się w dzisiejszą Filharmonię Łódzką. W pierwszym składzie orkiestry znaleźli się Paweł Klecki, który grał na skrzypcach, oraz Aleksander Tansman, który grał na harfie i fortepianie. Klecki, Tansman i Tuwim byli bliskimi przyjaciółmi i wspierali się nawzajem przez lata swojej twórczej działalności.

Kolejny etap wystawy koncentruje się na okresie II wojny światowej, który miał ogromne znaczenie dla życia artystycznego w Łodzi. Dla Kleckiego był to czas, gdy musiał pożegnać się z twórczością kompozytorską. Ostatnia część ekspozycji przedstawia okres powojenny życia muzyka, kiedy na stałe osiedlił się w Szwajcarii i poświęcił się wyłącznie karierze dyrygenckiej.