Weź udział w tworzeniu strategii Łodzi!

9 września 2020 roku opublikowane zostały założenia nowej Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+. Wyróżnikiem przedstawionej koncepcji ma być idea tworzenia miasta we współpracy z mieszkańcami. Wprowadzone zostaną unikatowe na skalę kraju rozwiązania, w których miasto będzie wspierać lokalne inicjatywy i projekty na niespotykaną dotąd skalę.

Miasto tworzone wspólnie

Podczas ogłoszenia wstępnych założeń strategicznych wiceprezydent Łodzi Wojciech Rosicki podkreślał, że celem władz Łodzi będzie włączenie w proces wspólnego zarządzania miastem jak największej liczby łodzian: - Urząd będzie pełnił funkcję lidera, motywującego mieszkańców do działania oraz animatora zapewniającego mieszkańcom niezbędne narzędzia do realizacji ich pomysłów.

Prezydent Hanna Zdanowska podkreśla: - Chcę, żeby łodzianie w większej niż dotychczas skali decydowali o kształcie miasta. Nie tylko w sferze pomysłu i podejmowania decyzji, jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, ale także poprzez zaangażowanie się w realizację tych pomysłów. Np. lokatorzy kamienicy przy ul. Legionów chcieli miejsca na sąsiedzkie spotkania. I je sobie zrobili, postawili krzesła, stół, zbudowali altanę. Pan Michał wymarzył sobie ławkę na pamiątkę pierwszej randki z ukochaną. I ławka stoi w parku na Zdrowiu. Chcę podzielić się władzą z mieszkańcami. Chcę pomagać realizować ich marzenia.

Zachęcamy zatem do włączenia się w proces budowania nowej strategii, udziału w konsultacjach społecznych i wyrażania swoich opinii w formularzu konsultacyjnym na stronie: https://vox.uml.lodz.pl/glosowania/konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-miasta-lodzi-2030/vid,88,v 

Propozycje i uwagi mieszkańców co do przyszłości Łodzi zbierane będą do 31 stycznia bieżącego roku.

Formularz można również pobrać pod linkiem https://uml.lodz.pl/lodzjutra/konsultacje/ i oddać bezpośrednio w Urzędzie Miasta, filii Biblioteki Miejskiej lub wysyłając go pocztą bądź mailem. Wszystkie szczegóły znajdują się na wskazanej powyżej stronie.

Zachęcamy do udziału w warsztatach online, podczas których wypracowane zostaną treści poszczególnych filarów strategii.

  • 9 stycznia– spotkanie dotyczące I filaru projektu Strategii „Łódź silna i odporna”
  • 16 stycznia– spotkanie dotyczące II filaru projektu Strategii „Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju”
  • 23 stycznia– spotkanie dotyczące III filaru projektu Strategii „Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy”
  • 30 stycznia– spotkanie dotyczące IV filaru projektu Strategii „Łódź zachwycająca”

Aby wziąć udział w warsztatach online należy zgłosić się przez formularz kontaktowy pod linkiem https://uml.lodz.pl/lodzjutra/wez-udzial-w-spotkaniach/

Liczba miejsc na każde warsztaty jest ograniczona!

Zachęcamy do zapoznania się ze wstępnymi założeniami strategii oraz do aktywności w tym temacie. Decydujmy o przyszłości Łodzi!

Powiązane pliki