Łódzka Organizacja Turystyczna

Warsztaty Łódzkiej Organizacji Turystycznej - lokalna branża ponownie spotkała się w Łodzi

Członkowie Łódzkiej Organizacji Turystycznej już po raz trzeci mieli okazje spotkać się i zaplanować współpracę w nadchodzącym sezonie. Podczas 4-godzinnego wydarzenia, 44 uczestników z 33 firm i instytucji odbyło łącznie 702 spotkania. Była to świetna okazja do integracji lokalnej branży turystycznej zrzeszonej w ŁOT!

Warsztaty networkingowe ŁOT

Networkingowe spotkanie członków łódzkiej organizacji turystycznej to wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi profesjonalistów z branży turystycznej w Łodzi. Celem tego spotkania jest wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów oraz wspólne planowanie rozwoju turystyki w regionie.

Networking w takim gronie sprzyja rozwojowi współpracy między lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami. Uczestnicy mogą omawiać wspólne projekty, planować wspólne wydarzenia lub inicjatywy promujące turystykę w Łodzi. Takie spotkania często prowadzą do powstawania nowych koncepcji, które później znajdują odzwierciedlenie w ofertach turystycznych miasta.

Łódzka Organizacja Turystyczna organizuje tego typu wydarzenia regularnie od 2019 roku. Spotkania te zazwyczaj odbywają się w atrakcyjnej lokalizacji w Łodzi, która sama w sobie stanowi doskonały przykład potencjału turystycznego i biznesowego miasta. Tegoroczna edycja miałą miejsce w Studiu Arterion AHE, poprzednie edycje odbywały się w EXPO-Łódź oraz na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla w Łodzi.