Łódzka Organizacja Turystyczna

Walne Zgromadzenie członków Łódzkiej Organizacji Turystycznej - wybrano władze ŁOT na kadencje 2023-2026

We wtorek 29 sierpnia br. w Mediatece MeMo odbyło się Walne Zgromadze członków Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Było to drugie tego typu spotkanie w tym roku, jednak tym razem w ramach wydarzenia odbyły się ważne dla Organizacji głosowania.

walne zgromadzenie łódzkiej Organizacji Turystycznej

Członkowie Łódzkiej Organizacji Turystycznej po raz kolejny spotkali się podczas Walnego Zgromadzenia ŁOT. Tym razem spotkanie odbyło się w gościnnych i pięknych progach Mediateki MeMo przy ulicy Moniuszki w Łodzi. W wydarzeniu udział wzięło prawie 70 osób w tym 56 delegatów uprawnionych do głosowania. W czasie Zgromadzenia dotychczasowy Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności Organizacji w latach 2020-2023. Odbyło się również głosowanie nad zmianami w statucie ŁOT.

Najważniejszym elementem spotkania było jednak głosowanie nad wyborem przedstawicieli najważniejszych ciał statutowych ŁOT. Uprawieni do głosowania członkowie ŁOT (delegaci) oddawali głosy w tajnych głosowaniach na przedstawicieli Rady Organizacji oraz Komisji Rewizyjnej. Po głosowaniu obydwa organy ukonstytuowały się, następnie członkowie Rady Organizacji, zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia, wybrali Zarząd ŁOT w osobie prezesa i wiceprezesa. 

Skład Rady Organizacji na lata 2023-2026

Skład Komisji Rewizyjnej na lata 2023-2026

  • Maciek Kronenberg (REGIO) - Przewodniczący Komisji
  • Monika Kłeczek (Miasto Łódź) - Wiceprzewodnicząca Komisji

  • Rafał Rouba (Pura Vida)

Skład Zarządu Organizacji na lata 2023-2026

  • Tomasz Koralewski - Prezes Zarządu
  • Dagmara Śmigielska - Wiceprezes Zarządu