Łódzka Organizacja Turystyczna

Turystyka w Łodzi wraca na właściwe tory. Mamy rekordy

Po pandemicznym, wyjątkowo trudnym okresie dla całej branży turystycznej, funkcjonowanie obiektów noclegowych, gastronomii, firm przewodnickich czy centrów informacji turystycznej zaczyna wracać na właściwe tory. Potwierdził to sezon wakacyjny 2021 roku. Nadal widać znaczący wpływ pandemii na funkcjonowanie branży, ale bardzo cieszy informacja, że w gronie najbardziej dynamicznie "odbijających" się polskich miast jest również Łódź.

Light Move Festival 2021 - ulica Piotrkowska -  H. Koper
Light Move Festival 2021 - ulica Piotrkowska , H. Koper

Rekordy w Łódzkiej Informacji Turystycznej

Nie ulega żadnej wątpliwości, że ze wszech miar sezon wakacyjny 2021 roku był rekordowy w działalności Łódzkiej Informacji Turystycznej. Warto zaznaczyć, że centrum informacji turystycznej działa pod adresem Piotrkowska 28 od początku 2018 roku, zatem bieżący rok jest już czwartym w funkcjonowaniu instytucji pod tym adresem.

O ile rok 2019 był bardzo dobry pod względem odwiedzalności punktu, to 2021 rok należy uznać za fenomenalny - mówi Hubert Koper, kierownik Łódzkiej Informacji Turystycznej - W ciągu tylko pięciu miesięcy (od maja do września) centrum odwiedziło 28 tysięcy turystów z Polski i zagranicy. Warto tutaj dodać, że w całym, podkreślam - całym - pandemicznym roku 2020 wskaźnik ten wyniósł 25 tys. osób.

Warto uzupełnić, że biorąc pod uwagę okres od stycznia do końca września 2021 roku, centrum miało przyjemność gościć łącznie 33 tys. turystów. Rekordowy pod tym względem był sierpień 2021 roku - kiedy w punkcie informacji obsłużono prawie 8 tys. gości. W trakcie samego tylko Light Move Festival (24-26 września) centrum odwiedziło 1,6 tys. gości (średnio 533 osoby dziennie!). Dziękujemy za zaufanie, którym nas obdarzacie i niezmiennie zapraszamy pod najbardziej turystyczny łódzki adres - Piotrkowska 28.

Nadal widać jednak wpływ pandemii - wyraźnie zmieniła się struktura narodowościowa odwiedzających. O ile przed pandemią podział procentowy odwiedzających centrum informacji kształtował się na poziomie 80% do 20% na korzyść turystów krajowych, o tyle w 2021 roku jest to stosunek 92% do 8% na rzecz turystów z Polski. Widać zatem pewną obawę gości z zagranicy przed podróżami zagranicznymi. Łódzka branża turystyczna może natomiast zapewnić, że protokół sanitarny jest utrzymywany na najwyższym możliwym poziomie. Dotyczy to zarówno obiektów noclegowych, gastronomii, usług przewodnickich jak i działalności centrum informacji turystycznej. Warto zaznaczyć, że trzynaście łódzkich obiektów noclegowych posiada certyfikat "Obiekt Bezpieczny Higienicznie" przyznawany przez Polską Organizację Turystyczną.

 

Obłożenie obiektów noclegowych wyraźnie w górę

W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku, w sezonie letnim (od maja do sierpnia) obłożenie łódzkich obiektów noclegowych w 2021 roku niemal się podwoiło.

Wyraźnie widać, że sprawne zarządzanie obiektami noclegowymi, niezmiennie rosnące zainteresowanie Łodzią wśród turystów oraz skoordynowane i intensywne działania promocyjne z udziałem lokalnej branży turystycznej, Miasta Łódź i Łódzkiej Organizacji Turystycznej przynoszą efekty - wyjaśnia Tomasz Koralewski, Prezes Zarządu Łódzkiej Organizacji Turystycznej - Podkreślam jednak, że obserwowany "powrót na właściwe tory" turystyki przyjazdowej do Łodzi dotyczy przede wszystkim turystyki indywidualnej. Wciąż intensywnie pracujemy nad ponownym uruchomieniem turystyki biznesowej i grupowej, oczekując jednocześnie finalnego zniesienia obowiązujących restrykcji sanitarnych. W przypadku turystyki grupowej obserwujemy już jednak pewne ożywienie, chociażby dzięki coraz liczniejszym grupom seniorów odwiedzającym Łódź.

Według raportu STR średnie obłożenie w łódzkiej bazie noclegowej w "lockdownowym" sezonie 2020 r. wyniosło jedynie 24%. Obecny rok przyniósł wyraźną poprawę i wskaźnik ten wyniósł 41%. Nie jest to jeszcze ten sam poziom obłożenia co w rekordowym 2019 roku (wtedy notowania osiągnęły poziom 50-55%), ale jesteśmy na dobrej drodze do powrotu do tego wyniku. Najlepszy pod tym względem był sierpień 2021 r., kiedy wskaźnik obłożenia w łódzkich hotelach wyniósł 54%. Z niecierpliwością czekamy zatem na raport wrześniowy, który będzie uwzględniał dane z Light Move Festival. W czasie wydarzenia ciężko jest bowiem znaleźć jakiekolwiek wolne miejsce w łódzkiej bazie noclegowej.

Warto zaznaczyć, że Łódź zanotowała podobną dynamikę "odbicia" obłożenia co pozostałe duże miasta w Polsce. Podobne notowania (wzrost rzędu 15-20 punktów procentowych) wykazało obłożenie obiektów w Trójmieście, Poznaniu czy Warszawie. Liderami w tej kategorii są Kraków i Wrocław z "odbiciem" na poziomie 30 pproc.

 

Turyści zostawiają coraz więcej pieniędzy w łódzkich hotelach

* ADR (Average Daily Rate) - wskaźnik określający średnią cenę dnia dla zajętego pokoju

Mniej dynamicznie, ale również wyraźnie "podskoczyły" słupki dla wskaźnika ADR określającego średnią cenę dnia dla sprzedanego pokoju. W okresie od maja do sierpnia 2020 roku było to średnio 192 zł na pokój, z kolei w analogicznym okresie 2021 r. było to 203 zł. Należy tutaj zaznaczyć, że średnie ceny w obiektach noclegowych w Łodzi wciąż odbiegają od cen w pozostałych dużych polskich miastach, ale są i pozytywne strony tego aspektu. Pozycjonuje to Łódź jako miasto bardziej budżetowe od Warszawy, Karkowa czy Wrocławia. W Łodzi wyśpisz się, zjesz i będziesz się bawił tak samo dobrze jak w wymienionych miastach, a zostawisz tu kwotę, której Twój portfel nie odczuje aż tak bardzo.

 

Zarabia również branża

* RevPar (Revenue per Available Room) - wskaźnik określający wartość przychodu dla obiektu noclegowego z jednego dostępnego pokoju w relacji do obłożenia (bez uwzględnienia kosztów z działalności operacyjnej). RevPar = ADR x obłożenie

Wyraźną dynamikę zanotowano również w przyroście wskaźnika RevPar określającego średnią wartość przychodu ze sprzedaży jednego pokoju w relacji do obłożenia. Upraszczając - jest to wskaźnik dochodowości danego obiektu noclegowego, bez uwzględnienia kosztów poniesionych na prowadzenie działalności. RevPar w 2021 roku niestety nie powrócił do wartości z 2019 roku (wtedy było to ok. 100), ale wyraźnie zbliża się ku tej wartości. Co ciekawe, wskaźnik RevPar w Łodzi oscyluje wokół podobnych wartości jak w Warszawie i Krakowie (odpowiednio: 92, 89). Warto tutaj jednak zaznaczyć, że koszty prowadzenia działalności hotelarskiej w tych miastach są znacznie wyższe niż w Łodzi.

 

Żródła: wskaźniki obłożenia, ADR i RevPar - STR Report, publication of STR, LLC and STR Global, Ltd.
Dane dotyczące odwiedzalności centrum informacji turystycznej - badania pierwotne ŁOT